Přeskočit na obsah

Pekárna Vacov je tradiční pošumavská pekárna se zaměřením na poctivě připravované české pečivo s dlouholetou tradicí.

Technologie výroby se drží klasických postupů, které jsou prověřené pekaři  po dlouhá léta, ale nebráníme se ani novým technologiím a postupům, které nabízí neustále rozvíjející se vývoj pekařského řemesla. Naší filozofií je především vysoká kvalita. Mezi hlavní obchodní partnery patří spotřební družstva a prodejci živnostenského charakteru.

Historie

Stavba pekárny byla zahájena v roce 1958. Do provozu byla pekárna uvedena v srpnu 1960. Pekárna od svého vzniku zásobovala svými výrobky území tehdejšího okresu Vimperk. Mezi spotřebiteli si pekárna získala velice brzy dobré jméno díky kvalitě svých výrobků, mezi něž patřil především tehdy běžný tříkilový kulatý chléb. Pekárna ovšem vyráběla i na tehdejší dobu poměrně široký sortiment jak běžného, tak především jemného pečiva. Výrobu a distribuci tehdy zajišťovalo zhruba 27 zaměstnanců. V letech 1974-80 prošla pekárna řadou modernizací a přestaveb, které pekárně daly základ současného charakteru. Původní parní pec nahradily průběžné pásové pece. Rozšířeny byly expediční i skladové prostory, vybudováno bylo zázemí pro údržbu pekárny s řadovými garážemi pro vozidla rozvozu. Celá tato etapa byla dovršena vybudováním moučného hospodářství s pneumatickou dopravou mouky z venkovních ocelových sil. Tím se pekárna Vacov stala ve své době jedním z nejmodernějších pekařských provozů na jihu Čech a v této podobě přetrvala bez podstatných změn až do privatizace v roce 1993.

Současnost

V roce 1993 byla pekárna privatizována společností NoVy Vacov, spol. s r.o. Pekárna ve své novodobé historii navázala na dobrou pověst a zaměřila se na další zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti dodávek pekařských výrobků. Postupně rozšířila dodávky svých výrobků do podstatné části jižních Čech i přilehlé části západních Čech. Protože pekárna je dlouhodobě zaměřena na výrobky s vysokou kvalitou, odpovídá tomu i struktura obchodních partnerů, ke kterým zásadně nepatří ti, jež především preferují nízkou cenu. Tato filosofie  je i základem dosavadní dobré ekonomické prosperity naší pekárny. V současnosti pekárna vyrábí ucelený sortiment chleba, běžného a jemného pečiva. Nejoblíbenějšími a nejprodávanějšími výrobky jsou chléb z klasicky vedeného žitného kvasu „Šumava“ a „Žitovec“, které v roce 2017 doplnil chléb „Žitňák“, dále chléb „Bobík“ a specifický „vacovský rohlík“. Převážný objem výroby chlebů a běžného pečiva probíhá na výrobních linkách s minimálním podílem ruční práce. Jemné a celozrnné pečivo je vyráběno z podstatné části klasickým ručním tvarováním a plněním. Výroba a distribuce je v současnosti zajišťována zhruba 100 zaměstnanci.